28 maja odbędzie się seminarium "Unia Europejska i Polska we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)". Wydarzenie organizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.

Seminarium skierowane jest do samorządów lokalnych, które wdrażają, przygotowują lub planują przygotować plany gospodarki niskoemisyjnej. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE i możliwością finansowania ze środków funduszy UE projektów wynikających z tych planów, w tym przedstawicieli instytucji publicznych, pozarządowych oraz przedsiębiorców działających w tym sektorze.

Seminarium odbędzie się 28 maja w Ministerstwie Gospodarki. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.