Philips Lighting Poland SA Oddział w Kętrzynie otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Spółka zainwestuje minimum 50 mln zł, utworzy minimum 70 nowych miejsc pracy i utrzyma zatrudnienie na poziomie co najmniej 632 pracowników. Projekt przewiduje modernizację fabryki dla potrzeb produkcji opraw oświetleniowych, energooszczędnych i LED-owych. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec roku 2018.

Philips Lighting Poland SA Oddział w Kętrzynie należy do grupy kapitałowej Royal Philips Electronics jednego z największych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Głównym przedmiotem działalności Oddziału w Kętrzynie jest produkcja opraw oświetleniowych stosowanych w oświetleniu ulic, biur oraz obiektów handlowych i przemysłowych.