18 listopada odbędą się w Olsztynie warsztaty "Zmiany dotyczące stref oraz pomoc z funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej UE".

Podczas zorganizowanego 18 listopada przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz firmę doradczą E&Y spotkania, które odbędzie się w hotelu Omega w Olsztynie, poruszane będą takie tematy jak: zmiany pomocy publicznej na poziomie Unii Europejskiej, zmiany na poziomie krajowym i pomoc z funduszy w nowej perspektywie.

Spotkanie poprowadzi Adam Allen oraz Anna Pławiak z E&Y.