Żuławska Fabryka Mebli otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. Jest to nowo utworzona spółka, która będzie kontynuować tradycje przemysłowe firm Wójcik Fabryka Mebli i STOLPŁYT, producentów mebli w województwie warmińsko-mazurskim.

Projekt inwestycyjny polega na rozbudowie zakładu produkcji frontów MDF w celu zdywersyfikowania produkcji. Wybudowana zostanie i wyposażona w niezbędne linie technologiczne, maszyny i urządzenia nowa hala produkcyjna oraz zaadaptowana do celów produkcyjnych część hali wykorzystywanej obecnie jako magazyn frontów MDF. Planowana jest również budowa nowoczesnego magazynu wysokiego składowania, który zabezpieczy potrzeby magazynowe zakładu, a także umożliwi świadczenie usług logistyczno-magazynowych lokalnym zakładom meblarskim.

W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości, co najmniej 75 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 170 nowych miejsc pracy. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r.