W ciągu niespełna 6-ciu miesięcy WSSE  „INVEST-PARK” zakończyła budowę hal produkcyjnych w Wałbrzychu i Nowej Rudzie. Oba obiekty, powstałe z myślą o drobnych inwestorach, otrzymały już  pozytywne decyzje Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Oznacza to, że mogą zostać udostępnione  małym i średnim przedsiębiorcom.

- Obecnie trwają zaawanasowane rozmowy z potencjalnymi najemcami. Firmy wynajmować będą gotowe pomieszczenia, które wyposażą jedynie w linie produkcyjne, co znacznie zmniejszy początkowe koszty inwestycji. Zainteresowanie ofertą jest naprawdę duże – tłumaczy Barbara Kaśnikowska, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Każda z hal ma 2500 m kw. powierzchni  oraz  pomieszczenia biurowe. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w halach uprawnia do korzystania z pomocy publicznej, która gwarantuje korzystne zwolnienia podatkowe. Małe firmy mogą liczyć na ulgi w wysokości 45 procent kosztów poniesionych na inwestycje lub 2-letnich kosztów zatrudnienia, a średnie – 35 procent.

„INVEST-PARK ” buduje na Dolnym Śląsku jeszcze dwie hale –  w Kłodzku oraz Bolesławcu. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec października tego roku.