Firma Great Maple Company przymierza się do inwestycji na terenie podstrefy Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W Skarbimierzu firma będzie prowadziła działalność związaną z produkcją folii do pakowania wyrobów konsumpcyjnych, do laminowania, etykietowania oraz folii do zastosowania przemysłowego. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 125,5 mln zł zł oraz zatrudnienie co najmniej 70 nowych pracowników. Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do końca 2017 roku.