W dniu 14 maja odbyła się inauguracja prac budowlanych związanych z uzbrojeniem terenu podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park WisłoSan". Aktem rozpoczynającym prace budowlane było symboliczne „wbicie pierwszej łopaty” dokonane przez władze samorządowe Łap i gości obecnych na inauguracji. 

Obszar podstrefy obejmuje 11,96 ha terenu. W ramach projektu zostaną wybudowane drogi wewnętrzne wraz z ich oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, wodociąg oraz kanały technologiczne dla potrzeb rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Zaplanowano podział terenu na 9 działek o powierzchni 1 ha. Prace budowlane potrwają do końca czerwca 2014 roku, i już w III kwartale 2014 roku inwestorom zostaną udostępnione uzbrojone działki.

W inauguracji wzięli udział: m.in. burmistrz Łap Wiktor Brzosko, burmistrz Suraża Sławomir Halicki, wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć, dyrektor Oddziału Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Paweł Stawowy, pełnomocnik zarządu PAIiIZ ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi Mirosław Odziemczyk, prezes Firmy MIPA (wykonawcy robót) Leon Stankiewicz.

Po dokonaniu symbolicznego rozpoczęcia prac odbyła się konferencja, na której przedstawiono działania związane z powołaniem podstrefy w Łapach i przygotowaniem tej inwestycji oraz omówiono prace budowlane jakie zostaną wykonane w celu przygotowania tego terenu dla przyszłych inwestorów. Przedstawiono także znaczenie podstrefy dla rozwoju miasta i gminy Łapy, a także warunki jakie muszą spełnić przedsiębiorcy chcący zlokalizować na niej swoje inwestycje.

Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki wsparciu udzielonemu gminie Łapy z funduszy unijnych. Dotacja z RPO Województwa Podlaskiego pokryje aż  99 proc. kosztów przedsięwzięcia. Aktualna wartość projektu wynosi 9 mln 552 tys. zł a dofinansowanie wynosi 8 mln 425 tys. zł.

Teren przewidziany do uzbrojenia, zakupiony przez gminę Łapy od Krajowej Spółki Cukrowej, w chwili obecnej stanowi opróżniony zbiornik akumulacyjny, wykorzystywany w przeszłości przez wygaszoną cukrownię. To właśnie likwidacja działalności tego zakładu pracy, a także upadek Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego doprowadziły do znacznego wzrostu bezrobocia i pogorszenia się sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie Łapy.

- Powstanie podstrefy Tarnobrzeskiej SSE stwarza dużą szansę na ożywienie gospodarcze Łap i okolic, a co za tym idzie na zniwelowanie stopy bezrobocia i poprawienie sytuacji życiowej mieszkańców - czytamy w oświadczeniu.

Wśród atutów łapskiej podstrefy jest wskazywane przede wszystkim jej umiejscowienie względem linii komunikacyjnych – bezpośrednie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych, a także bliskość bocznicy kolejowej, połączonej z linią kolejową Warszawa-Białystok-granica Polski z Litwą. Mimo, iż podstrefa będzie gotowa w przyszłym  roku, już teraz potencjalni inwestorzy zwracają się z prośbą o przedstawienie informacji na jej temat, a część z nich wyraża chęć zlokalizowania na jej terenie swojej działalności.