8 maja Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udzieliła firmie ML System zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka zainwestuje w podstrefie Trzebownisko 16 mln zł i  zatrudni co najmniej 20 osób. 

Spółka ML System projektuje i wykonuje zintegrowane systemy oparte na technologii ogniw fotowoltaicznych służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia. Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem spółka zakupi niezabudowaną działkę i zbuduje halę produkcyjną z zapleczem laboratoryjnym i administracyjno-biurowym, maszyny i urządzenia do produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych opartych o własne innowacyjne rozwiązania.

Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014 roku. Od początku 2013 roku ARP S.A. udzieliła dwunastu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Euro-Park Mielec, firmy zadeklarowały inwestycje w wysokości 179 mln zł i utworzenie ok. 270 miejsc pracy.

W tym roku na terenie podstrefy w Trzebownisku zainwestowała już firma Bryka i Akces-Med. W sumie firmy zadeklarowały nakłady inwestycyjne w wysokości prawie 13 mln złotych.