Tereny inwestycyjne

 • Atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne przy S5. Niska cena 79 PLN 1/m2

  Atrakcyjne, uzbrojone tereny inwestycyjne przy S5. Niska cena 79 PLN 1/m2

  Gmina Czempiń zaprasza inwestorów, firmy poszukujące gruntów do zapoznania się z ofertą inwestycyjną sprzedaży działek w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 – niespełna 3 km do węzła Czempiń na trasie Poznań - Wrocław, w odległości 30 km od Poznania, 40 km od Leszna i ...

 • O dzierżawach gruntów rolnych

  O dzierżawach gruntów rolnych

  O rozdysponowaniu gruntów z wygasających umów dzierżaw rozmawiali - wicepremier, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk z Zarządem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W spotkaniu brali udział członkowie ...

 • Polska jest bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów zagranicznych

  Polska jest bardzo dobrze postrzegana przez inwestorów zagranicznych

  W ubiegłym roku w Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) wydano 446 decyzji o wsparciu na ok. 25 mld zł z deklaracją utworzenia 9 253 nowych miejsc pracy. Od września 2018 r. do końca grudnia 2022 r. wydano łącznie 1 966 decyzji o wsparciu. Deklarowana wartość inwestycji to 98,5 mld zł, a nowych miejsc ...

 • Nielegalne składowiska odpadów – zagrożenia, badania oraz remediacja

  Nielegalne składowiska odpadów – zagrożenia, badania oraz remediacja

  Gospodarowanie odpadami a w szczególności ich składowanie, powinno być wykonywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ...

 • Osiągnięcia KOWR w zakresie gospodarowania państwową ziemią

  Osiągnięcia KOWR w zakresie gospodarowania państwową ziemią

  Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Z danych KOWR na koniec listopada 2022 r. wynika, że w ZWRSP znajduje się 1,34 mln ha. Spośród nich prawie 1,1 mln ha jest w dzierżawie, ...

 • Grunty pod duże inwestycje przemysłowe w Polsce - sytuacja rynkowa

  Grunty pod duże inwestycje przemysłowe w Polsce - sytuacja rynkowa

  Atrakcyjność działek pod duże projekty magazynowo-produkcyjne zależy od ich strategicznej lokalizacji względem kluczowych szlaków i węzłów transportowych, a lokalnie także względem innych obiektów tego typu, centrum danego miasta czy dostępności komunikacji publicznej, ...

 • Grunty inwestycyjne - Kończy się rynek sprzedającego, a zaczyna kupującego

  Grunty inwestycyjne - Kończy się rynek sprzedającego, a zaczyna kupującego

  Wyraźnie widoczną zmianą na rynku gruntów inwestycyjnych w tym roku jest poważny spadek zainteresowania działkami pod zabudowę wielorodzinną. Jeśli przeanalizujemy ilość transakcji zawartych w pierwszym półroczu br. zobaczymy, że ich liczba jest o połowę mniejsza. Wynika to przede ...

 • Rynek nieruchomości komercyjnych w 2023 roku

  Rynek nieruchomości komercyjnych w 2023 roku

  Z analiz ekspertów wyłania się obraz rynku, który zmaga się z niepewnością i rosnącymi cenami, ale w dalszym ciągu oparty jest na silnych fundamentach, które pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Firma Savills wstępnie podsumowała 2022 rok i nakreśliła prognozy ...

 • Grunty inwestycyjne w strefach ekonomicznych

  Grunty inwestycyjne w strefach ekonomicznych

  Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce od lat 90-tych i są jednym z głównych narzędzi wspierających rozwój regionów. Ich kluczowym zadaniem jest przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz krajowych poprzez udzielanie wsparcia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego ...

 • Szanse i zagrożenia dla sektora magazynowego na rynkach wschodzących

  Szanse i zagrożenia dla sektora magazynowego na rynkach wschodzących

  Rynek magazynowy w Polsce jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem nieruchomości. Głównymi argumentami przyciągającymi tak wiele krajowych i zagranicznych inwestycji jest strategiczna lokalizacja w centralnej części Europy, konkurencyjne stawki wynagrodzenia siły roboczej, oraz ...

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów