Żagańscy inwestorzy zyskali nowe możliwości

  • 8 sierpnia 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Żagańska Strefa Inwestycyjne

W 2022 roku na mocy uchwał Rady Miasta Żagań wprowadzono istotne zmiany mające wpływ na procesy inwestycyjne prowadzone przez przedsiębiorców na terenie miasta Żagań. 

Inwestorzy mają teraz możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe na okres 4 lat. Zgodnie z zapisami uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części oraz związane z nimi grunty stanowiące inwestycję początkową. Uzyskanie zwolnienia wymaga spełnienia warunków wynikających z uchwały oraz stosownych przepisów unijnych, a także zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją początkową. Prace związane z realizacją inwestycji powinny się rozpocząć w terminie do 18 miesięcy, liczonych od dnia dokonania zgłoszenia, a zakończyć w terminie 3 lat od momentu jej rozpoczęcia. Zwolnienie będzie przysługiwało od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono inwestycję początkową.

W kwietniu zmienione zostały zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w rejonie ul. Chrobrego (Strefa Würtha) w zakresie wysokości zabudowy. Dotychczas MPZP na terenach przeznaczonych pod działalność produkcyjną, składy i magazyny dopuszczał maksymalną wysokość budynków wynoszącą 12 metrów, obecnie wysokość zabudowy może osiągać nie więcej niż 20 metrów z wyłączeniem obiektów składowych, magazynowych i technologicznych oraz nie więcej niż 50 metrów dla obiektów i konstrukcji technologicznych, składowych, magazynowych wysokiego składowania. Oznacza to możliwość stawiania w tej strefie wyższych konstrukcji, dopasowanych do dzisiejszych realiów. Trwają również przygotowania do budowy nowej drogi na strefę, w której aktualnie dostępne są ok. 24 hektary wolnych terenów inwestycyjnych.

Żagań to dobre miejsce do inwestowania

Żagań położony jest w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w niewielkiej odległości od granicy polsko-niemieckiej (45 km) oraz polsko-czeskiej (70 km). Z biznesowego punktu widzenia, miasto posiada bardzo atrakcyjną lokalizację. Dobre połączenie drogowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami, podobnie w kierunku Wrocławia i dalej Krakowa, gwarantują szybki dostęp do większych aglomeracji i ośrodków gospodarczo-biznesowych.

Łączny obszar dwóch stref inwestycyjnych zlokalizowanych w Żaganiu przy miejskiej obwodnicy będącej drogą krajową nr 12 wynosi ok. 60 hektarów (30 hektarów jest jeszcze dostępnych dla inwestorów). Gospodarcza Strefa Asnyka posiada drogi wewnętrzne przystosowane do ruchu ciężkiego, które bezpośrednio łączą się z obwodnicą biegnącą w stronę Zielonej Góry (i trasy S3) oraz Żar (w kierunku granicy z Niemcami). Aktualnie trwają prace związane z budową nowej drogi do Strefy Würtha zlokalizowanej po drugiej stronie obwodnicy (DK 12).

Działki zostały utworzone z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, usługową lub magazynowo-składową. Większość lokalizacji posiada przyłącza do niezbędnych mediów oraz dostęp do infrastruktury. Przewidziana forma nabycia to zakup w drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów