Żagań ogłosił przetargi na tereny inwestycyjne

  • 19 września 2023
  • TerenyInwestycyjne.info

Przetargi w Żagańskiej Strefie Gospodarczej (fot.freepik.com)

Na 7 listopada br. wyznaczono terminy przetargów na dwa grunty zlokalizowane w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu.

Największy teren o powierzchni 2,9971 ha zlokalizowany jest bezpośrednio przy wjeździe na miejską obwodnicę biegnącą drogą krajową nr 12. Grunt jest niezabudowany i niezagospodarowany, położony w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–magazynowym oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej, przystosowaną do ruchu ciężkiego. W północnej części nieruchomości znajduje się sieć wodna (wo160) oraz kanalizacji deszczowej (kd600) – ustanowiona zostanie służebność. Pozostałe sieci uzbrojenia – elektryczna oraz sanitarna znajdują się w drodze dojazdowej do nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony jest pod zabudowę usługowo–produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo-składowej. Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 70% pow. działki. Wysokość zabudowy nieprzekraczająca 15 m (z wyłączeniem konstrukcji i urządzeń technologicznych), szerokość elewacji frontowej od 10 do 120 m.

Przetarg odbędzie się 7 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 1.388.000,00 zł. Wadium w wysokości 138.800,00 zł należy wnosić na konto Banku Santander O/Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101 do 2 listopada 2023 r.

Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 10 35, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.

Żagańska Strefa Przemysłowa

Żagań położony jest w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w niewielkiej odległości od granicy polsko-niemieckiej (45 km) oraz polsko-czeskiej (70 km). Z biznesowego punktu widzenia, miasto posiada bardzo atrakcyjną lokalizację. Dobre połączenie drogowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami, podobnie w kierunku Wrocławia i dalej Krakowa, gwarantują szybki dostęp do większych aglomeracji i ośrodków gospodarczo-biznesowych.

Łączny obszar dwóch stref inwestycyjnych zlokalizowanych w Żaganiu przy miejskiej obwodnicy będącej drogą krajową nr 12 wynosi ok. 60 hektarów (30 hektarów jest jeszcze dostępnych dla inwestorów). Gospodarcza Strefa Asnyka posiada drogi wewnętrzne przystosowane do ruchu ciężkiego, które bezpośrednio łączą się z obwodnicą biegnącą w stronę Zielonej Góry (i trasy S3) oraz Żar (w kierunku granicy z Niemcami). Aktualnie trwają prace związane z budową nowej drogi do Strefy Würtha zlokalizowanej po drugiej stronie obwodnicy (DK 12).

Działki zostały utworzone z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, usługową lub magazynowo-składową. Większość lokalizacji posiada przyłącza do niezbędnych mediów oraz dostęp do infrastruktury. Przewidziana forma nabycia to zakup w drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów