KOWR: W I półroczu br. prawie 650 ha gruntów inwestycyjnych znalazło nabywcę

  • 29 września 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Od czterech lat Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) odnotowuje rokrocznie sprzedaż nieruchomości nierolnych na zbliżonym poziomie od 600 do 800 ha. Roczne kwoty ze sprzedaży terenów inwestycyjnych to ok. 250-400 mln zł. W I półroczu 2021 r. KOWR sprzedał 646,5 ha gruntów nierolnych za kwotę 292,1 mln zł. Średnia cena sprzedaży 1 ha terenów inwestycyjnych, bo takie przeznaczenie otrzymują najczęściej nieruchomości nierolne KOWR, wyniosła 451,8 tys. zł. – poinformował KOWR.

Najwięcej gruntów nierolnych w I półroczu 2021 r. sprzedano w OT w Olsztynie - 152 ha, w OT w Gorzowie - 114 ha, w OT w Opolu - 93 ha i w OT w Pruszczu Gdańskim  - 66 ha (razem 425 ha - 66% sprzedanych gruntów nierolnych ogółem).

Wśród nabywców gruntów inwestycyjnych w tym okresie przeważały osoby fizyczne, które stanowiły ponad 83% nabywców ogółem.

Atutami gruntów oferowanych przez KOWR są przede wszystkim znakomita komunikacja i duża powierzchnia. Mogą tam powstawać inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe. 

Część gruntów wchodzi w skład dynamicznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice. Tereny inwestycyjne KOWR położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych – istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk. 

Wiele terenów inwestycyjnych położonych jest w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.  Podmioty inwestujące w SSE mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, takich jak ulgi podatkowe i zwolnienia. Umożliwia to rozwój ekonomiczny w różnych regionach kraju. 

 Obecnie w Polsce mamy 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, których obszar wynosi ok. 25 tys. ha. W 9 z nich KOWR posiada swoje grunty. Do najbardziej znanych można zaliczyć: Wałbrzyską SSE, SSE Mielecką i Tarnobrzeską zlokalizowane wzdłuż autostrady A4 oraz na niektórych odcinkach drogi szybkiego ruchu S-19, a także SSE zarządzane przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.. – informuje KOWR.

Podstawowym trybem sprzedaży nieruchomości nierolnych jest przetarg nieograniczony. Przetargi organizowane są w 17 Oddziałach Terenowych KOWR. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium i stawiły się we właściwym miejscu.

Jak informuje KOWR Istnieje możliwość nabycia nieruchomości inwestycyjnej przy rozłożeniu płatności na raty. Ma to miejsce wyłącznie przy sprzedaży w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający przetarg nie został rozstrzygnięty. W takim przypadku cenę sprzedaży można rozłożyć tylko na roczne raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 50%, a okres spłaty całej należności nie dłuższy niż 5 lat. Inne warunki rozłożenia ceny sprzedaży na raty, podyktowane specyfiką sprzedawanej nieruchomości, są możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów