Tereny przemysłowe w Radzyniu Podlaskim będą lepiej skomunikowane

  • 18 marca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. UM Radzyń Podlaski)

Rozpoczęły się prace związane z budową drogi otwierającej tereny przemysłowe położone przy drodze krajowej nr 19, roboczo zwanej ulicą Przemysłową. Obecnie prowadzone są prace ziemne, wycięto drzewa kolidujące z przebudową. W związku z rozpoczętymi pracami wprowadzona została czasowa organizacja ruchu.

Inwestycję realizuje firma STRABAG, która pod koniec listopada ub. r. wygrała przetarg. Na inwestycję z przeznaczono 3 078 272,56 zł, z czego ok. 55% (1,693 mln zł) będzie pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywana data zakończenia inwestycji – połowa lipca 2020 roku.

Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną nr 101969L w Radzyniu Podlaskim obejmie budowę drogi gminnej oraz przebudowę drogi krajowej nr 19 tak, by umożliwić włączenie budowanej drogi w drogę krajową przez budowę skrzyżowania. Przebudowa drogi krajowej spowoduje także konieczność przebudowy istniejącego skrzyżowania z drogą gminną nr 101969L.

W zakres robót wchodzi wykonanie robót ziemnych, budowa oświetlenia drogowego wykonanie wyspy kanalizującej ruch, konstrukcji nawierzchni jezdni, warstw bitumicznych, ścieków podchodnikowych, podbudowwy i nawierzchni chodników, progu zwalniającego, zjazdu z drogi, roboty wykończeniowe, ustawienie oznakowania pionowego i poziomego. Długość drogi to 500 m, a szerokość - 7 m. Jezdnia będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Droga będzie odwodniona przez ścieki podchodnikowe. W zakres prac będą wchodzić również: roboty rozbiórkowe, wycinka 25 drzew z wykarczowaniem pni, odtworzenie rowów przydrożnych.

Droga poprawi dostępność do istniejącego ośrodka gospodarczego – kompleksu funkcjonujących już przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, w tym w szczególności Fabryki Narzędzi Chirurgicznych Aesculap Chifa Spółka z o.o. Aktualnie na terenie ośrodka gospodarczego, na którym jest lokalizowana droga, prowadzą działalność 22 podmioty gospodarcze, funkcjonuje tam m.in. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. W Radzyniu. Ponadto droga skomunikuje nowe tereny inwestycyjne (o powierzchni 36,16 ha) przeznaczone pod przemysł i usługi.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów