Grunty inwestycyjne w strefach ekonomicznych

  • 8 grudnia 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Małgorzata Włochal, Associate w dziale wynajmu powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce od lat 90-tych i są jednym z głównych narzędzi wspierających rozwój regionów. Ich kluczowym zadaniem jest przyciąganie inwestycji zagranicznych oraz krajowych poprzez udzielanie wsparcia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT oraz PIT), co w dalszej perspektywie przekłada się na rozwój branż kluczowych dla Polskiej gospodarki oraz wzrost liczby nowych miejsc pracy.

W 2018 roku nastąpiła istotna zmiana w funkcjonowaniu mechanizmu specjalnych stref ekonomicznych, która wiązała się z odejściem od podejścia terytorialnego (wcześniej ze wsparcia mogli korzystać przedsiębiorcy realizujący inwestycję tylko i wyłącznie na terenie objętym granicami specjalnej strefy ekonomicznej – liczba tych terenów była ustawowo ograniczona).

Nowy program nazwany Polską Strefą Inwestycji (PSI) zakłada możliwość realizowania inwestycji na terenie całej Polski. Inwestor występujący o wsparcie wskazuje we wniosku nieruchomość, na której będzie realizował nową inwestycję. Zmiana ta zwiększyła możliwości uzyskania zwolnień podatkowych pod kątem terytorialnym.

Obszar PSI został podzielony pomiędzy 14 specjalnych stref ekonomicznych, z których każda ma za zadanie udzielać wsparcia przedsiębiorcom na przypisanym obszarze. Przedsiębiorcy zainteresowani inwestycją i uzyskaniem zwolnień podatkowych, nie posiadający swojego terenu, mogą wybrać go spośród tych oferowanych przez SSE i będących m.in. własnością jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa czy specjalnych stref ekonomicznych. 

– Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej realizowanej na terenie specjalnych stref ekonomicznych zależy od tego, czy inwestor jest zainteresowany uzyskaniem wsparcia. Jeśli nie jest lub z jakiegoś powodu nie kwalifikuje się, może zrealizować inwestycję na obszarze działania specjalnej strefy ekonomicznej i nie obowiązują go żadne wymagania, czy też ograniczenia wynikające z przepisów strefowych. – mówi Małgorzata Włochal, Associate w dziale wynajmu powierzchni magazynowych i przemysłowych.

– W przypadku gdy przedsiębiorca chce ubiegać się o pomoc publiczną w ramach PSI, musi wziąć pod uwagę wyłączenia dotyczące prowadzonej działalności. Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej zawiera katalog działalności określonych kodem PKWIU, których nie "można objąć wsparciem strefowym. W związku z tym nie każdy rodzaj działalność może być prowadzona na terenach strefowych. – podsumowuje Małgorzata Włocha.

Ponieważ każdy projekt inwestycyjny charakteryzuje się innymi parametrami i specyfiką, warto skontaktować się z ekspertami z zakresu nieruchomości i zakupu gruntów i zapytać o możliwość realizowania inwestycji na terenach będących pod zarządem specjalnych stref ekonomicznych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów