Drugie życie starych terenów poprzemysłowych

  • 16 grudnia 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. pixabay.com)

W ramach inwestycji typu brownfield Panattoni przywraca do życia stare tereny poprzemysłowe. W tego typu inwestycjach recyklingowi poddawane jest już nawet 90 proc. odpadów. Najnowsze z nich to rozbiórka starej cementowni na terenie Nowej Huty, w miejscu której powstanie City Logistics Kraków I o powierzchni 36 500 m kw. oraz budowa parku na terenie dawnego elewatora zbożowego w centrum Konina. Realizacje typu brownfield stanowią już ponad 10 proc. wszystkich inwestycji Panattoni i bardzo szybko zwiększają swój udział.

Brownfield w obiegu zamkniętym

Tereny poprzemysłowe cieszą się coraz większą popularnością, nie tylko ze względu na swoje położenie, ale również przez to, że inwestycje na nich doskonale wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym (cyrkularną). Materiały z rozbiórki traktowane są jako półprodukty i wykorzystywane ponownie na etapie budowy lub w innych procesach. Pozwala to na zmniejszenie ilości powstających odpadów, ograniczenie zużycia nowych surowców a także nie obciąża istniejących składowisk odpadami, które można wykorzystać wtórnie. Inwestycje na terenach poprzemysłowych sprowadzają się jednak nie tylko do wykorzystania materiałów budowlanych z rozbieranych budynków w nowych.

– Największymi wyzwaniami są kwestie środowiskowe. Tereny poprzemysłowe to zazwyczaj zdegradowane, leżące odłogiem obszary z długoletnią historią i przede wszystkim często z zanieczyszczonymi gruntami i wodami gruntowymi. Wymagają rozbiórek ale także i remediacji zanieczyszczonej ziemi, by ograniczyć ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. – wyjaśnia Piotr Kociołek, Environmental Director w Panattoni.

Przykładem takich działań jest rozpoczęta właśnie rozbiórka starego zakładu produkcji betonu w Nowej Hucie (Kraków) przy ul. Cementowej. Zanim do tego doszło, sprawdzona została przemysłowa historia tego terenu oraz pobrano próbki gruntu i wody, by sprawdzić stopień ich zanieczyszczenia. Cała konstrukcja żelbetowa rozbieranej cementowni jest poddawana recyklingowi – stal odzyskiwana i wysyłana do huty jako złom a beton ponownie kruszony i przerabiany na kruszywo, które jest dodatkiem do materiałów budowlanych nowego parku - City Logistics Kraków I o łącznej powierzchni 36 500 m kw. Pierwszy z budynków, o powierzchni 14 500 m kw., będzie gotowy już we wrześniu przyszłego roku i ma pierwszego najemcę. Operator logistyczny InPost zajmie w nim 9000 m kw. Kolejny z budynków, o powierzchni 22 000 m kw., powstanie nieco później.

Rozpoczęła się też budowa parku na terenie starego elewatora zbożowego w centrum Konina. Wysoki i zapuszczony obiekt – o wysokości jedenastu pięter, z masztami i stacjami bazowymi telefonii na dachu – był widoczny niemal zewsząd i szpecił panoramę miasta. W ramach rewitalizacji tego obszaru stary elewator rozebrano (wieżę wyburzono metodą pirotechniczną) a surowce z rozbiórki poddano recyklingowi. Grunt z kolei poddano remediacji, bo na terenie obiektu znajdowała się też stara stacja paliw. Na oczyszczonym obszarze powstał już pierwszy, nowy budynek o powierzchni 6 500 m kw., a kolejne są w planach.

Tym samym, stare zdegradowane tereny zarówno w Krakowie jak i Koninie, zostaną poprzez przebudowę ponownie przywrócone do życia. Zyskają na tym mieszkańcy, gdyż taka inwestycja oznacza nowe miejsca pracy. Zyska też okolica, bo działania rewitalizacyjne i remediacyjne przyczyniają się do ochrony powierzchni ziemi a nowe budynki, w przeciwieństwie do starych, będą spełniały wysokie wymagania środowiskowe. Zgodnie z przyjętą przez Panattoni strategią zrównoważonego rozwoju, oba parki zostaną ocenione pod kątem ich wpływu na środowisko i poddane certyfikacji BREEAM przynajmniej na poziomie „Very Good”.

Projekty, które powstają na terenach poprzemysłowych stanowią już ponad 10 proc. wszystkich inwestycji Panattoni i bardzo szybko zwiększają swój udział. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. inwestycje typu brownfield stanowiły aż 35 proc. oddanej do użytku powierzchni. Przykładem innych tego typu realizacji jest np. park Szczecin Załom, budowany na terenie byłej niemieckiej fabryki silników do samolotów Junkers a potem fabryki kabli, gdzie deweloper musiał się zmierzyć z bardzo rozległym i głębokim zanieczyszczeniem gruntów. Rozwiązanie remediacyjne, zatwierdzone przez RDOŚ, polegało w dużej mierze na bioremediacji wykonanej na miejscu oraz zasypaniu powstałych wykopów oczyszczonym gruntem. Wiele takich lokalizacji znajduje się też na Śląsku, jak chociażby inwestycja w Zabrzu na terenie byłej fabryki domów lub w Rudzie Śląskiej na terenie składowiska odpadów pogórniczych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów