Na terenie Grupy Azoty w Tarnowie Air Products otworzył wytwórnię służącą do skraplania dwutlenku węgla. Inwestycja kosztowała przeszło 10 mln euro.  

Air Products to największy dostawca gazów technicznych w Polsce. Spółka 8 maja otworzyła w Tarnowie-Mościcach nowoczesną wytwórnię do skraplania dwutlenku węgla, która znajduje się na terenie Grupy Azoty. Realizacja inwestycji przekroczyła koszt 10 mld euro.

Grupa Azoty będzie dostarczać firmie Air Products surowy dwutlenek węgla, będący ubocznym produktem wytwarzania chemikaliów. Amerykańska spółka będzie oczyszczać i skraplać gaz w nowo powstałej instalacji w Tarnowie. Air Products może liczyć na stabilną podaż dzięki temu, że dostawy będą się odbywać w systemie ciągłym. Szacuje się, że w wytwórni będzie możliwe oczyszczanie i skraplanie ok. 220 ton dwutlenku węgla na dobę. Nowoczesna instalacja nie tylko pozwoli uzyskać wysoką jakość skraplanego gazu, lecz także umożliwi wzrost wydajności produkcji.

Dwutlenek węgla stanowi produkt odgrywający znaczącą rolę w przemyśle, jednak rozwój tego biznesu nie mieścił się w strategii Grupy Azoty. Właśnie dlatego potrzebna była firma, która byłaby w stanie w pełni wykorzystywać i sprzedawać ten gaz. Odpowiednim partnerem okazała się spółka Air Products, kupująca obecnie od Grupy Azoty surowy dwutlenek węgla – produkt powstający podczas wytwarzania gazu do syntezy amoniaku.

Air Products w tarnowskiej wytwórni stosuje zaawansowaną technologię skraplania i oczyszczania gazów, dzięki czemu uzyskiwany jest dwutlenek węgla o wysokiej czystości, który spełnia wszystkie wymagania jakościowe międzynarodowych producentów napojów. Oczyszczony gaz produkowany w Tarnowie znajdzie zastosowanie m.in. w produkcji napojów gazowanych, pakowaniu żywności w atmosferze ochronnej czy dokarmianiu roślin szklarniowych.

Inwestycja w Tarnowie-Mościcach to już piąta wytwórnia gazów ciekłych firmy Air Products. Pozostałe 4 znajdują się w Kędzierzynie-Koźlu, Częstochowie, Głogowie oraz Ostrowcu Świętokrzyskim.