Blisko 26-milionowe wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoliło na pomyślne zakończenie pierwszego etapu skomunalizowania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych Szczecina: Trzebusza i Dunikowa.

Celem pierwszego etapu inwestycji było uzbrojenie terenów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa, a także usprawnienie połączenia drogowego z autostradą A 6 i centrum miasta. Tereny te będą pełniły funkcje przemysłowo-składowe.

- Zachodniopomorskie się zbroi, ale pokojowo. Uzbroiliśmy już ponad 600 ha terenów inwestycyjnych. Miejsce w którym dziś jesteśmy ma ogromny potencjał, położone jest blisko centrum miasta i portu. Teraz przed nami wspólne zadanie pozyskania inwestorów – mówił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ramach projektu przeprowadzono: kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa polegające na: budowie niezbędnych dróg w Dunikowie i Trzebuszu umożliwiających skomunikowanie terenów miasta objętych podstrefą Szczecin SSE Euro-Park Mielec, uzbrojenie terenów w Trzebuszu – w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji na terenach miasta objętych podstrefą Szczecin SSE Euro-Park Mielec, uzbrojenie terenów w Dunikowie – w zakresie umożliwiającym realizację inwestycji na terenach Miasta objętych Podstrefą Szczecin SSE Euro-Park Mielec, budowę drogi dojazdowej łączącej tereny strefy inwestycyjnej Dunikowa z ulicą Tczewską, połączenie terenów Trzebusza i Dunikowa z układem komunikacyjnym autostrady A6 i centrum miasta obejmujące: budowę ulicy Nowoprzestrzennej na odcinku od licy Goleniowskiej do autostrady A6, budowę połączenia ulicy Nowoprzestrzennej z ulica Goleniowską i ulicą Lubczyńską, budowę połączenia ulicy Nowoprzestrzennej ze strefą inwestycyjną Trzebusza, przebudowę ulicy Tczewskiej na odcinku od autostrady A6 do skrzyżowania z drogą prowadzącą do strefy inwestycyjnej Dunikowa.

Realizacja projektu trwała od pierwszej połowy 2011 roku. Koszt całkowity to ponad 66 milionów złotych, z czego wsparcie z RPO WZ na lata 2007-2013 to prawie 26 milionów złotych. Projekt zrealizowany został w ramach Osi 1 „Gospodarka-Innowacje-Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej”.