Szczecin przygotowuje się do sprzedaży nieruchomości leżących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro – Park Mielec. Stosowne uchwały w tej sprawie mają podjąć radni w czasie zbliżającej się sesji Rady Miasta.

Nieruchomości sprzedawane będą w drodze przetargów łącznych, których celem jest wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na działalność w Strefie oraz nabędzie nieruchomość.

Szczecin planuje sprzedać 3 nieruchomości na terenie Dunikowa, których powierzchnia wynosi od ok. 1,3 ha do ponad 4,2 ha, oraz 5 nieruchomości z których każda ma powierzchnię ponad 2 ha, na terenach „Trzebusza”.Łączna powierzchnia terenów, z której będą mogli skorzystać inwestorzy to 183341 mkw. (69976 mkw. „Dunikowo” i 113365 mkw. „Trzebusz”).

Tereny inwestycyjne przygotowane do sprzedaży przeznaczone są pod funkcje przemysłowo-magazynowe. Są to tereny w pełni uzbrojone, charakteryzujące się bliskością do autostrady A6, portu lotniczego w Goleniowe, granicy polsko-niemieckiej oraz centrum Szczecina, a przede wszystkim dobrze skomunikowane, dzięki nowo powstającemu węzłowi „Tczewska”.

Aktualnie w Szczecinie funkcjonują dwie SSE, są to: Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, działająca w Szczecinie od lipca 2010 roku i poszerzona w sierpniu 2013 roku; oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która zaczęła działać od sierpnia 2013 roku. Aktualnie łączna powierzchnia terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej w mieście wynosi ponad 130 ha.