Rząd zdecydował o włączeniu do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 180,7484 ha gruntów atrakcyjnych inwestycyjnie. Zmiana granic Strefy oznacza – nowe miejsca pracy.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 06 października zdecydowano o włączeniu do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 180,7484 ha gruntów. Dzięki nowym inwestycjom zrealizowanym na terenach przyłączonych do Strefy ma powstać ok. 1434 nowych miejsc pracy, przy nakładach ok. 833 mln zł. Do Strefy włączono przede wszystkim tereny należące do Stoczni Gdańsk, które Spółka nabyła w tym roku. Strefa zamierza zmodernizować te tereny oraz pozyskać nowych inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy.

Po zmianach powierzchnia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyniesie 2039,9903 ha a zrealizowane projekty inwestycyjne przyczynią się nie tylko do obniżenia poziomu bezrobocia w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, ale także korzystnie wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy w regionie.

Na terenach prywatnych włączonych do strefy nowe inwestycje zamierzają zrealizować: Akomex sp. z o.o w Starogardzie Gdańskim (produkcja opakowań), Pinguin Foods Polska sp. z o.o. w Lipnie (branża spożywcza), Ciech Soda Polska SA w Janikowie (przemysł chemiczny), Steico sp. z o.o. w Czarnkowie (branża drzewna), Boryszew Components Poland sp. z o.o. z Torunia (sektor motoryzacyjny). Łącznie te pięć firm powinno utworzyć 298 nowych miejsc pracy i zapewnić utrzymanie 1343. Niezbędne nakłady inwestycyjne mają być poniesione na poziomie 255,29 mln zł.