Radni przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.  

Uchwała dotycząca Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji jest pierwszym widocznym efektem pracy prof. Bogusława Buszewskiego – pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń. Agencja ma przede wszystkim promować potencjał gospodarczy i inwestycyjny regionu. Do jej zadań należeć będzie także wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i wynalazków, które powstają w pracowniach naukowych.

Agencja będzie ponadto odpowiedzialna za kreowanie i wspieranie innowacyjności oraz za tworzenie warunków do rozwoju regionalnych klastrów i sieci kooperacyjnych. Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji będzie się wiązało z budową zarówno systemu współpracy nauki i biznesu, jak i systemu wsparcia innowacyjności i wdrożeń w przedsiębiorstwach. Uruchomione zostaną również centrum badań na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności oraz doradztwo na rzecz przedsiębiorstw i instytucji badawczych. Dzięki temu przedsięwzięciu innowacyjność ma się stać jednym z kluczowych cech województwo kujawsko-pomorskiego.