Pięć województw oraz pięć specjalnych stref ekonomicznych podpisało porozumienie w sprawie rozwoju terenów gospodarczych położonych wzdłuż trasy szybkiego ruchu S7. Rozwój tego obszaru spowoduje powstanie nowych miejsc pracy. Skorzystają na tym regiony, a w konsekwencji gospodarka kraju.

Do Kielc przyjechali samorządowcy, przedsiębiorcy, wojewodowie oraz politycy z pięciu polskich regionów, dla których dokończenie budowy trasy S7 jest niezbędnym warunkiem uaktywnienia gospodarczego ich gmin. Jak poinformowano podczas konferencji odbywającej się pod hasłem S7. Siedem wyzwań. Milion szans., już na obecnym etapie udało się zidentyfikować ponad 1600 ha potencjalnych terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie tej trasy. Inicjatorzy konferencji, którymi były zarządy 5 stref, postanowiły myśleć perspektywicznie i rozpocząć przygotowania do objęcia tego obszaru statusem SSE, uzbrojenia oraz przeznaczenia pod przyszłe inwestycje. Skorzystają na tym przedsiębiorcy, a także mieszkańcy miast i wsi, którzy zyskają szansę na dobrą pracę.

Obecny na konferencji Janusz Piechociński - wicepremier i Minister Gospodarki,podkreślił, że jest to przykład nowoczesnego myślenia o rozwoju gospodarczym Polski, u podstaw którego leży współpraca różnych środowisk oraz wspólnotowe podejście do rozwiązywania problemów. Inicjatywa stref została także bardzo dobrze przyjęta przez marszałków województw. W liście intencyjnym podpisanym przez województwa: Małopolskie, Świętokrzyskie, Mazowieckie, Warmińsko – Mazurskie oraz Pomorskie czytamy m.in., że współpraca pomiędzy nimi będzie służyła promocji i wspieraniu inicjatyw, służących gospodarczemu rozwojowi samorządów lokalnych wzdłuż drogi ekspresowej S7.

Nowy projekt stawia przed spółkami zarządzającymi strefami wiele wyzwań: od przygotowania wspólnej oferty inwestycyjnej, przez promocję i współpracę, na lobbingu na rzecz zmiany prawa kończąc. Konferencja S7. Siedem wyzwań. Milion szans. była inauguracją tych działań. Podpisane podczas spotkania porozumienia pomiędzy strefami oraz województwami, mają zbudować koalicję i ułatwić przyszłą współpracę.