Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w pierwszym półroczu 2015 roku wydała siedem zezwoleń na działalność w SSE. Firmy Prima KL Polska, GDA, Plastica, Zakład Poligraficzny Normex, Mueller Fabryka Świec, SPG Polska oraz B.A.U.S. AT. zadeklarowały inwestycje w strefie w wysokości ok. 104 mln zł, a także utworzenie blisko 122 nowych miejsc pracy.

Projekt firmy KL Polska dotyczy budowy zakładu produkcyjnego drzwi stalowych i aluminiowych. Zgodnie z warunkami określonymi w wydanym zezwoleniu spółka deklaruje utworzenie co najmniej 30 nowych miejsc pracy oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 17 mln zł.

Zezwolenie firmy Plastica dotyczy projektu inwestycyjnego, w ramach którego przedsiębiorstwo planuje zakup, wdrożenie i uruchomienie ciągu technologicznego do wytwarzania folii podwójnie perforowanych oraz linii produkcyjnej laminatów paroprzepuszczalnych do wytwarzania unikatowych na skalę światową ekranów pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości. Realizowana w Strefie inwestycja będzie wykorzystywała najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne stosowane obecnie na świecie. Firma zadeklarowała wydatki inwestycyjne w wysokości 20 mln zł oraz utworzenie 30 nowych etatów.

Nowy projekt inwestycyjny przedsiębiorstwa NORMEX zakłada budowę nowoczesnego zakładu wraz z zapleczem biurowym i magazynowym. Produkcja odbywać się tam będzie na nowoczesnych liniach produkcyjnych.

Firma Mueller Fabryka Świec podjęła decyzję o wynajmie obiektu magazynowego będącego własnością Grodzisk Logistics Poland zlokalizowanego na terenie Podstrefy Łysomice Pomorskiej SSE. Najem powierzchni magazynowych przyczyni się do poszerzenia zdolności produkcyjnych zakładu zlokalizowanego w Grudziądzu oraz przełoży się na zwiększenie konkurencyjności firmy.

Spółka GDA zamierza uruchomić na terenie podstrefy w Gdańsku Kokoszkach produkcję innowacyjnych membran kompozytowych wykorzystujących naturalne właściwości minerałów. Firma planuje zainwestować blisko 16 mln zł.

Projekt inwestycyjny przedsiębiorstwa SPG Polska na terenie podstrefy w Stargardzie Szczecińskim polegać będzie na uruchomieniu produkcji opakowań na rynek polski, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Skandynawii. Spółka planuje zainwestować minimum 28 mln zł oraz utworzyć co najmniej 20 nowych miejsc pracy.

Natomiast B.A.U.S. AT w podstrefie Łysomice zamierza zbudować zakład produkcyjny pojazdów do zadań specjalnych. Planowane nakłady inwestycyjne to ok. 13 mln zł.