Pomorska Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomicznąinformuje o unieważnieniu I przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Lęborka i przeprowadzonego w dniu 06.08.2019 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Przetarg był ogłoszony w odniesieniu do n/w nieruchomości położonych w obrębie 14 m. Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork-Wschód”, uregulowanych w KW SL1L/00014914/4:
1. działka nr 299/6 o powierzchni 10 976 m kw.
2. działka nr 299/7 o powierzchni 13 467 m kw.
3. działka nr 299/8 o powierzchni 16 392 m kw.
4. działka nr 282/13 o powierzchni 36 442 m kw.

Unieważnienie przetargu następuje z uwagi na  naruszenie art. 58 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, polegające na zamieszczeniu w ogłoszeniu przetargowym cen nieruchomości różnych od wyszczególnionych  w wykazie oraz mniejszych niż wartości nieruchomości.

Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku rozstrzygniętego przetargu obciążone jest wadą prawną powodującą nieważność umowy.

Unieważnienie nie dotyczy działki nr 299/5, na zakup której został skutecznie wyłoniony nabywca.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia upublicznienia informacji o unieważnieniu przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl, www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.