W pomorskich Chojnicach może powstać fabryka w miejsce Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 

Do chojnickiego Urzędu Miejskiego wpłynął list intencyjny od firmy holdingowej Polipol GMBH, która zainteresowana jest zakupem nieruchomości w Chojnicach pod budowę nowej fabryki Polipolu.

Obszarem zainteresowania są grunty rolne Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Grunty te są w użytkowaniu wieczystym  Instytutu, ale własnością Skarbu Państwa. W celu stworzenia jak najlepszych warunków do inwestowania burmistrz odbędzie rozmowy z Instytutem, Ministerstwem Skarbu Państwa i Ministerstwem Gospodarki.

Jak poinformował burmistrz Arseniusz Finster, holding ten działa już w Chojnicach, ale także w Podaninie koło Chodzieży, Wągrowcu i Janikowie.