Dobre wieści dla Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Pod koniec maja doszło do podpisania porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji zadania pn: „Budowa drogi wspomagającej drogę S3 na odcinku węzeł „Święta” - wiadukt „Lubczyna”, zawartego pomiędzy burmistrzem Goleniowa, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Porozumienie umożliwia rozpoczęcie realizacji inwestycji finalizując skomplikowany montaż finansowy.

O budowę drogi od kilku lat zabiegała Gmina Goleniów, ale również firma LM Glasfiber Poland produkująca na terenie GPP łopaty do siłowni wiatrowych. Brak drogi uniemożliwiał rozwój firmy i produkcję nowych, coraz dłuższych modeli łopat. O inwestycję od wielu miesięcy zabiegał w GDDKiA burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz i marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, przy wsparciu parlamentarzystów: Magdaleny Kochan i Arkadiusza Litwińskiego.

Ostatecznie budowa drogi, której wartość szacowana jest na 18,7 milionów złotych, będzie możliwa dzięki unikalnemu montażowi finansowemu: 50 proc. pieniędzy pochodzić będzie ze strony budżetu państwa w dyspozycji GDDKiA, a pozostałe 50 proc.zapewnił marszałek województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz inwestor prywatny - LM Glasfiber.

- Moim priorytetem jest wzmacnianie potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego. Nowa droga do GPP ułatwi rozwój firmom już w nim funkcjonującym oraz ściąganie nowych podmiotów, a przez to tworzenie nowych miejsc pracy. Bardzo się cieszę, że mimo wielu problemów m.in. trudnego montażu finansowego, konieczności skoordynowania działań różnych podmiotów udało się podpisać to porozumienie.- mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

- To bardzo ważna inwestycja, ułatwiająca komunikację Goleniowskiego Parku Przemysłowego, ale jednocześnie poprawiająca bezpieczeństwo na drodze ekspresowej S3 w okolicach Goleniowa. Gmina Goleniów wzięła na siebie rolę inwestora, gdyż jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do realizacji tej inwestycji. Dzięki spięciu finansowania już w przyszłym roku samochody z GPP pojadą nową drogą - mówi burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz.

Dzięki tej inwestycji, rozwiązany zostanie problem firmy LM Wind Power Blades, jak również innych firm działających w Goleniowskim Parku Przemysłowym, polegający na ograniczonych możliwościach wywozu elementów wielkogabarytowych. Realizacja ww. inwestycji rozwiąże jednocześnie problem niebezpiecznego, kolizyjnego włączenia do drogi ekspresowej S3 z miejscowości Domastryjewo koło Goleniowa.

Przypomnijmy, że wcześniej, 21 listopada 2013 roku, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o dofinansowaniu inwestycji polegającej na budowie drogi wspomagającej dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Święta - Lubczyna. Pokazując tym samy gotowość strony samorządowej do realizacji inwestycji w uzgodnionym montażu finansowym.