Głównym tematem misji gospodarczej w Finlandii będą energooszczędne technologie w budownictwie publicznym i prywatnym.  

Do udziału w misji, która odbędzie się 10–14 czerwca, zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele dolnośląskich klastrów, małych i średnich przedsiębiorstw branży energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz radni województwa dolnośląskiego. Spotkanie będzie poświęcone energooszczędnym technologiom stosowanym w branży budowlanej.

Udział w misji pozwoli na wymianę doświadczeń i praktyk dotyczących efektywności energetycznej w budynkach publicznych, prywatnych oraz osiedlach energooszczędnych. Poruszone zostaną również kwestie związane z wykorzystaniem nowych technologii w energetyce i gospodarce odpadowej. Będzie to także szansa na zapoznanie się z praktycznymi zastosowaniami OZE i gospodarki odpadami w Finlandii. Jednak misja gospodarcza to przede wszystkim okazja na nawiązanie cennych kontaktów gospodarczych, które mogą zaowocować długotrwała współpracą.

Aby wziąć udział w misji, należy przesłać odpowiedni formularz (dostępny na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii) do 10 maja, jednak trzeba pamiętać o tym, że liczba miejsc jest ograniczona i o przyjęciu na listę uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Organizatorami wydarzenia są Wrocławskie Centrum Transferu Technologii oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.