Pierwsi oficjalni Liderzy Transformacji Energetycznej

  • 16 sierpnia 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. informacja prasowa)

W trakcie Światowego Forum Miejskiego organizowanego przez ONZ w Katowicach, miała miejsce pierwsza gala rozdania nagród Liderów Transformacji Energetycznej. 

Celem konkursu jest promowanie innowacji oraz skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii czy usług, wspierających ochronę klimatu i środowiska. Jeszcze ważniejsze jednak są innowacyjne projekty mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Konkurs jest kontynuacją Polskiego Kongresu Klimatycznego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Do udziału zgłoszono kilkadziesiąt projektów, które zostały ocenione przez kapitułę składającą się z: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Partnerami konkursu zostali natomiast: BOŚ Bank, BGK, Budimex, EDPR, DLA Piper i Multibud. 

Zgłoszone projekty zostały ocenione przede wszystkim pod kątem skalowalności i innowacyjności, bez względu na kategorię. Ostatecznie rozdano 21 nagród, które były wręczane przez przedstawicieli członków Kapituły Konkursu: Panią Dyrektor Zarządzającą Karolinę Loth-Babut z Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Pana Dyrektora Wojciecha Racięckiego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwsza nagroda Lidera Transformacji Energetycznej trafiła do Lasów Państwowych za projekt: „LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych”.

Innowacyjność projektu polega na synergii i kompleksowości działań Lasów Państwowych prowadzonych w ramach wspólnego celu, jakim jest ochrona klimatu i transformacja energetyczna. Działania te mają ogromny potencjał wdrożenia rozwiązań realizowanych przez Lasy Państwowe, z racji na pokrycie swoim zasięgiem obszaru całej Polski. Projekty Lasów Państwowych zwiększają bezpieczeństwo energetyczne regionów oraz stymulują społeczności lokalne i stanowią dla nich wzorzec w zakresie dywersyfikowania źródeł energii i zwiększania efektywności jej zużycia.  Wśród wielu realizowanych projektów warto wymienić m.in. „Las Energii” – projekt będący kombinacją różnorodnych, często innowacyjnych działań, zainicjowany w 2017 r., a także projekt „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL LP”. Od 2021 r. jego formuła uległa przedefiniowaniu i rozszerzeniu, obecnie zakłada on m.in.: produkcję i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych, rozwój elektromobilności, budowanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, produkcję i magazynowanie energii z OZE i zwiększanie efektywności energetycznej.

Kolejna nagroda Lidera Transformacji Energetycznej trafiła do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z.o.o. Nagrodzony został projekt „Niskoemisyjne kopalnie odkrywkowe oparte na wodorze”, którego celem jest utworzenie ekosystemu bazującego na instalacji do produkcji wodoru na terenie kopalni. W czasie eksploracji złóż pozyskiwane są ogromne ilości wody kopalnianej, które znajdują zastosowanie w procesach produkcyjnych, ale także mogą być wykorzystane jako surowiec niezbędny do procesu elektrolizy. Cała instalacja ma być zintegrowana ze stacją pozyskiwania i uzdatniania wody kopalnianej, potencjalnym magazynem nadwyżek energii oraz stacją tankowania pojazdów. Jak powszechnie wiadomo, najlepszym magazynem energii jest elektrownia szczytowo-pompowa. Kopalnia zapewnia wymaganą amplitudę wysokości, która pozwoli na budowę elektrowni przy wykorzystaniu ukształtowania terenu. Elektrownia pozwoli na magazynowanie energii przy zminimalizowaniu strat, a w szczytowych godzinach zapotrzebowania, na ponowną produkcję energii. Powyższa innowacja jest czymś nowym w skali globalnej i może mieć szersze zastosowanie w sektorze górniczym. 

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów