Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Zasób Nieruchomości i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisały porozumienie usprawniające przekazywanie gruntów na realizację programu Mieszkanie Plus.- Porozumienie przyspieszy pozyskiwanie z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności Państwa.

Porozumienie MON, AMW, KZN i MIiR przyspieszy Mieszkanie Plus

– Ministerstwo Obrony Narodowej od samego początku funkcjonowania aktywnie włącza się w realizację strategicznego dla rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej rządowego programu Mieszkanie Plus, – mówił podczas podpisania wiceminister obrony Tomasz Zdzikot.

Resort Obrony Narodowej, poprzez Agencję Mienia Wojskowego - państwowy podmiot dysponujący gruntami, na których mogą zostać zrealizowane dostępne cenowo inwestycje mieszkaniowe - aktywnie współpracuje z Krajowym Zasobem Nieruchomości od początku funkcjonowania ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.Agencja Mienia Wojskowego przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości wykaz gruntów w granicach miast i gmin miejskich oraz gmin wiejskich przydatnych dla celów realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach programu rządowego.

Do dziś Krajowy Zasób Nieruchomości wystąpił do Ministerstwa Obrony Narodowej o wydanie opinie w zakresie możliwości przekazania 346 działek o łącznej powierzchni ponad 290 hektarów. Najwięcej działek wskazano w obszarach gmin Tczew i Pruszcz Gdański (96 działek o powierzchni ponad 150 hektarów), gmin trójmiejskich (61 działek o powierzchni ponad 21 hektarów) i w Warszawie (9 działek o powierzchni niespełna 5 hektarów). Działki te zostaną przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości.Teraz przekazywanie gruntów ma być sprawniejsze. Porozumienie MON, AMW, KZN i MIiR usprawni ten proces.

Porozumienie:

– przyspieszy proces pozyskiwania z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności państwa,
– zabezpieczy interes MON w realizacji przez AMW zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych,
– pozwoli istotnie zwiększyć skalę dostępnych cenowo inwestycji mieszkaniowych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

– Jestem przekonany, że porozumienie ułatwi przekazywanie nieruchomości pod realizację Programu Mieszkanie Plus, a równocześnie przyczyni się do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, – mówił podpisując porozumienie wiceminister inwestycji Artur Soboń.

Strony porozumienia powołają zespół, który będzie wstępnie kwalifikował nieruchomości, dlatego przygotowanie niezbędnych opinii będzie szybsze. –Naszym wspólnym celem jest sprawna realizacja celów porozumienia – mówił prezes AMW Krzysztof Falkowski. – KZN jest bankiem ziemi programu Mieszkanie Plus. To oznacza także wspieranie MON w procesie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych, – potwierdził wiceprezes PFR Nieruchomości Grzegorz Muszyński.

W najbliższym czasie MIiR przedstawi do konsultacji projekt ustawy przyspieszający przekazywanie gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Projekt wyeliminuje zdiagnozowane bariery administracyjne i przyspieszy niezbędne procedury.

Mieszkanie Plus to wielokierunkowe działania podejmowane przez rząd, zmierzające do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo budownictwo mieszkaniowe. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.