Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska poinformowała o zmianach dotyczących dysponowania miejskim majątkiem oraz związanych z tym wyburzeniach zrujnowanych obiektów. Władze miasta podkreślają, że nieruchomości pozbawione zniszczonych obiektów są łatwiejsze do sprzedaży. 

- Bardzo dużo zmieniło się w ostatnich latach w zakresie gospodarowania nieruchomościami miejskimi, szczególnie w zakresie ich zbywania - powiedziała prezydent Zdanowska.

Znacznie więcej nieruchomości zostało wystawionych na sprzedaż i znacznie więcej udało się ich sprzedać. W tym roku miasto zaoferowało inwestorom 183 nieruchomości. W ramach rozstrzygniętych przetargów uzyskało 18,5 mln zł i 4,5 mln zł ze sprzedaży bezprzetargowej np. na rzecz użytkowników wieczystych. W analogicznym półroczu ubiegłego roku przygotowano do sprzedania 81 nieruchomości. A zatem w tym roku jest ich ponad dwa razy więcej. W sprawie kolejnych 7, wartych 6 mln zł, radni wypowiedzą się na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej.

Jak poinformował wicedyrektor Wydziału Gospodarowania Majątkiem Marek Jóźwiak, w październiku zostaną ogłoszone przetargi na nieruchomości przy „skrzyżowaniu marszałków", przy ul. Zachodniej 55, ul. Ogrodowej 8/10 i ul. Nowomiejskiej 14. Są to nieruchomości wycenione na kwotę 24 mln zł.

- W procesie sprzedaży naszym kryterium jest nie tylko cena, ale przede wszystkim to, co potencjalny nabywca zamierza zrealizować na danym terenie - podkreślała prezydent.

Działania miasta pobudzają łódzki rynek nieruchomości. Jednak ostatnie doświadczenia pokazują, że zdecydowanie łatwiej dochodzi do transakcji w przypadku nieruchomości wolnych od naniesień, czyli oczyszczonych np. ze zrujnowanych budynków.

Jednocześnie prezydent Łodzi poinformowała o rozpoczynającym się wyburzaniu kamienic przy ul. Zachodniej 66/68. Decyzje rozbiórkowe dotyczące tych obiektów już są wydane. Wyłoniono też realizatora rozbiórek.

- Wykonawca został zobligowany do przedstawienia badań związanych z oddziaływaniem na nieruchomość graniczącą z wyburzanymi budynkami. Musi ją odpowiednio zabezpieczyć - powiedziała Hanna Zdanowska. Obiekty mają być rozebrane do połowy października. Przetarg ofertowy na zbycie tego terenu, składającego się z kilku działek, zostanie ogłoszony w przyszłym roku.