Dzięki powiększeniu na początku roku powierzchni Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne udało się się zdobyć nowych inwestorów. Jednym  z nich jest Infosys BPO Poland, który zatrudni ponad 200 osób. 

Infosys BPO Poland otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka Infosys BPO Poland to firma wyspecjalizowana w usługach outsourcingu procesów biznesowych (BPO, Business Process Outsourcing). Centrum świadczy usługi na rzecz klientów zewnętrznych zlokalizowanych w 284 krajach. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych usług z obszaru, m.in. finansów i księgowości,  zakupów, obsłudze procesów logistycznych, zarządzaniu bazami danych, procesach SAP, a także doradztwie i konsultingu. Aktualnie Infosys zatrudnia w Łodzi już 1700 osób.

Nowa inwestycja w ŁSSE polegać będzie na rozbudowie łódzkiego centrum, poprzez: zwiększenie zatrudnienia, powiększenie posiadanej powierzchni biurowej oraz rozbudowę obecnego zaplecza technicznego. W ramach inwestycji Infosys zatrudni co najmniej 260 nowych pracowników (do 30 września 2015 r.). Ponadto, spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości przynajmniej 2,4 mln zł.

Infosys BPO Poland należy do spółki Infosys BPO Ldt., globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego i technologicznego, outsourcingu i IT. Obecnie marka Infosys to ponad 149 tysięcy pracowników, zatrudnionych w 65 biurach oraz 74 centrach rozwoju, zlokalizowanych m.in. w USA, Indiach, Chinach, Australii, Japonii, na Bliskim Wschodzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Holandii, Kanadzie i Polsce. Łączny przychód grupy w roku finansowym 2012 wyniósł 6.994 miliardów USD. W Polsce spółka Infosys BPO Ltd. przejęła w 2007 r. działające od 2003 r. centrum rozliczeniowo finansowe Philipsa.

W 2013 roku w ŁSSE wydano dotąd 7 zezwoleń. Zadeklarowane inwestycje wyniosą łącznie ponad 235 mln zł, a dzięki nim inwestorzy utworzą 690 nowych miejsc pracy, a 3110 miejsca pracy zostaną utrzymane.