EC-1 oraz projekty z zakresu Rewitalizacji Obszarowej Łodzi, rewitalizacja Księżego Młyna oraz projekt termomodernizacji szkół mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny zadań instytucji pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Porozumienie podpisali prezydent Hanna Zdanowska i wiceprezydent Marek Cieślak oraz marszałek województwa Witold Stępień.

- To porozumienie to finał wielu rozmów. Cieszę się, że wiele instytucji pozytywnie odniosło się do tego projektu i wierzyło w jego powodzenie. To już nie odległe plany, ale konkretne inwestycje, które będziemy realizować. Teraz łodzianie będą oceniać efekty naszych wspólnych działań - powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Od momentu podpisania porozumienia Stowarzyszenie staje się instytucją odpowiedzialną za koordynację wydatkowania przez wszystkich członków 226 mln euro w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.