Jest pierwszy najemca powierzchni biurowych w zrewitalizowanej fabryce L. Grohmana przy ul. Tymienieckiego 22/24. To spółka Amber Energia Centrum Usług, która trzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Amber Energia Centrum Usług zatrudni co najmniej 10 pracowników (do 1 stycznia 2014 r.) i zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości przynajmniej 1 mln zł.

Spółka Amber Energia Centrum Usług (należy do grupy Amber Energia S.A., która działa na rynku sprzedaży energii elektrycznej i energetyki odnawialnej) świadczyć będzie usługi dla z firm z grupy, takie jak: obsługa kadrowo – księgowa, biuro obsługi klienta, zarządzanie bazami danych oraz zarządzanie systemami i infrastrukturą IT. W ramach inwestycji Spółka planuje także budowę nowych i rozbudowę istniejących systemów IT oraz portali internetowych i serwisów www na potrzeby działalności Spółki.

W 2013 roku w ŁSSE wydano dotąd 6 zezwoleń. Zadeklarowane inwestycje wyniosą łącznie 228 mln zł, a dzięki nim inwestorzy utworzą 430 nowych miejsc pracy, a 1654 miejsca pracy zostaną utrzymane.