Rynek nowoczesnych usług biznesowych rozwija się w Polsce bardzo prężnie. Nic dziwnego, że Łódź stawia na tę branżę i umocnia swoją pozycję.

Dzisiaj, 24 maja, obędzie się spotkanie inaugurujące otwarcie łódzkiego oddziału ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce), które będzie miało na celu skupianie inwestorów z tego sektora w aglomeracji łódzkiej. Spotkanie organizowane jest przez ABSL wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Urzędem Miasta Łodzi.

Tematem pierwszego spotkania będzie rozwój sektora w Łodzi -  lokalny rynek pracy, rekrutacja, współpraca inwestorów z instytucjami wspierającymi procesy inwestycyjne w mieście: oczekiwania, potrzeby oraz postulaty inwestorów. Podczas wydarzenia zaprezentowane oraz przeanalizowane zostaną wybrane fragmenty raportu ABSL dotyczącego sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, a także prezentacje ŁSSE oraz UMŁ.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) jest organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. ABSL zrzesza centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. Obecnie ABSL zrzesza ponad 50. inwestorów zarówno polskich jak i zagranicznych.