Gmina Łapy (woj. podlaskie ) roztrzygneła przetarg na dokończenie prac związanych z „Uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Łapach". Umowa została zawarta z firmą Trakcja PRKiI S.A. z Warszawy. Jej wartość to ponad 13 mln zł.

Przetarg na dokończenie prac związanych z „Uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Łapach" został rozstrzygnięty 13 lipca 2018 r. Umowa o wykonanie inwestycji została zawarta w dniu 20 lipca 2018 r. z firmą Trakcja PRKiI S.A. z Warszawy.

– Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy – w I etapie przewidziane jest dokończenie uzbrojenia czterech działek inwestycyjnych zlokalizowanych w zachodniej części terenu wraz z wykonaniem drogi dojazdowej do ww. działek. Z kolei II etap inwestycji przewiduje dokończenie wszystkich pozostałych prac. Planowany termin zakończenia robót przewidzianych do wykonania w I etapie to 31.10.2018 r., a w II etapie – do dnia 31.05.2019 r. – mówi Urszula Jabłońska, burmistrz Gminy Łapy.

Poprzedni Wykonawca robót budowlanych firma Unibep S.A. wykonał prawie 50% inwestycji, w tym prace związane z usunięciem namułów z dna zbiorników, ale ze względu na duże opóźnienia w realizacji i zagrożenie wykonania inwestycji, gmina Łapy odstąpiła od umowy.

Projekt pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach" dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.