Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” rozpoczynają współpracę z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Pod koniec lutego zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w ramach konsorcjum IATI.

Wymiana wiedzy na temat potencjału badawczo-rozwojowego, analiza zasobów produkcyjnych, poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, pozyskiwanie środków na realizację wspólnych projektów oraz nawiązanie kontaktów naukowo-biznesowych między firmami strefowymi a uczelniami będącymi partnerami Instytutu – to główne założenia porozumienia, którego sygnatariuszami są Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza z ramienia Instytutu oraz dwie dolnośląskie strefy ekonomiczne – Legnicka SSE oraz Wałbrzyska SSE „Invest-Park”.

Podpisanie porozumienia o współpracy odbyło się w trakcie spotkania partnerów Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, którego gospodarzem była w piątek Politechnika Wrocławska. Uczelnia jest także, obok Akademii Górniczo-Hutniczej, jednym z liderów Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji, który został powołany w lipcu 2014r. W ramach Instytutu kilkudziesięciu partnerów, w tym uczelnie wyższe, instytuty i przedsiębiorstwa zobowiązały się współpracować, pozyskiwać razem środki unijne i realizować inwestycje gospodarcze.

– Instytut Autostrada Technologii i Innowacji to najlepsze miejsce do rozwoju kontaktów biznesowych. Współpraca stref ekonomicznych z Instytutem to krok ku specjalizacji stref i szansa na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. W jednym miejscu spotykają się partnerzy, którzy razem mogą rozwijać swój potencjał i zmieniać oblicze polskiej gospodarki – mówiła w trakcie spotkania Ilona Anoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Dzięki powołaniu Instytutu, środowiska naukowe i przemysł połączyły siły na rzecz budowy tzw. centrów kompetencji. Wspólnie chcą pracować nad rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz rozwiązywać konkretne problemy techniczne i technologiczne w ściśle wyspecjalizowanych zespołach.

– Podpisanie porozumienia to kolejna forma współpracy na styku biznesu i nauki Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Staramy się stworzyć naszym firmom strefowym najlepsze warunki do integracji z uczelniami tak, aby mogły korzystać z potencjału naukowego i współpracować przy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań i wdrażaniu ich w życie. W ramach Instytutu mamy szansę połączyć wiedzę i doświadczenie szkół oraz przedsiębiorstw i razem starać się m.in. o środki unijne. Przedsiębiorstwa z LSSE mogą liczyć na pełne portfolio ośrodków naukowych, które służą infrastrukturą badawczą i zespołami naukowymi mogącymi zająć się konkretnym rozwiązaniem technicznym i technologicznym na potrzeby firmy. Nie bez znaczenia jest też fakt podpisywania porozumienia właśnie na Politechnice Wrocławskiej, która jest liderem Instytutu i od wielu lat z powodzeniem współpracuje z firmami z LSSE. Na Politechnice Wrocławskiej działa m.in. Akademia Siedzeń firmy Sitech Sp. z o.o. z Polkowic  – mówi Dorota Włoch, wiceprezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działania IATI skupione są wokół wybranych obszarów tematycznych, związanych m.in. z energetyką, transportem, bezpieczeństwem (w tym przemysłowym i militarnym), wydobyciem i przetwarzaniem surowców oraz technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Zakres prac IATI jest zgodny z polami badawczymi, które definiuje projekt Ministerstwa Gospodarki „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030”.

- Jesteśmy otwarci na poszerzanie współpracy w ramach Instytutu. Oferujemy wszystko co ośrodki naukowe mają najlepszego – swoją kadrę, instytuty badawcze, wsparcie w dziedzinach interesujących przedsiębiorców. Dzisiejsze podpisanie porozumienia ze strefami ekonomicznymi to wyjątkowy moment. Pierwsze strefy ekonomiczne dołączają do Instytutu wzbogacając jego potencjał – mówił prof. Tadeusz Wieckowski – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej.