15,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 trafi do małopolskich gmin.

Dzięki tym środkom powstaną nowe, a także rozwiną się już istniejące Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG), w których zaplanowano uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę. Wnioski o dofinansowanie inwestycji będzie można składać już wkrótce - od 31 lipca do 11 października 2019 r.

- Strefy zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, rozwijają przedsiębiorczość i tworzą nowe miejsca pracy. Małopolskie gminy dostrzegają pozytywne efekty działania takich stref, które scalają nowe tereny, budują infrastrukturę techniczną, i co najważniejsze pobudzają koniunkturę gospodarczą. Między innymi dlatego z RPO przeznaczono na ten cel ponad 200 mln zł. - mówi Łukasz Smółka wicemarszałek województwa małopolskiego.

Małopolska atrakcyjna inwestycyjnie

Małopolska znajduje się w czołówce regionów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów. Potwierdzają to m.in. międzynarodowe rankingi i nagrody. Motorem rozwoju gospodarki są m.in. prężnie działające strefy aktywności gospodarczej, które przyciągają do Małopolski poważnych przedsiębiorców zarówno z kraju jak i zagranicy. Dzięki kolejnemu naborowi na wsparcie rozwoju strefy biznesu oraz ożywienie terenów do tej pory niezagospodarowanych, liczba małopolskich SAG’ów znowu się powiększy.

Dla kogo i na co?

O dotacje mogą starać się zarówno samorządy jak i podmioty zarządzające strefami. W ramach konkursu będą one mogły m.in. uzbroić tereny pod inwestycje, wybudować na ich obszarach chodniki oraz drogi dojazdowe i wewnętrzne. Dotacje mogą być przyznawane na m.in. „uzbrojenie” terenów pod inwestycje, czyli wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę. O wsparcie mogą się także starać projekty budowy dróg czy chodników na obszarze strefy czy budynków, które są niezbędne do działania danej Strefy.