Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w mazowieckich Kobiernikach uruchomiono nowoczesną instalację do odgazowania składowiska.  

Uroczyste otwarcie odbyło się w zeszłym tygodniu, a uczestniczył w nim zastępca prezydenta Płocka, Krzysztof Izmajłowicz. Na tę instalację ZUOK czekał 6 lat, więc teraz sukces cieszy tym bardziej. Biogazownia jest instalacją w pełni ekologiczną, składa się na nią ponad 50 studni odgazowujących i ponad 6 km rurociągów doprowadzających gaz ze składowiska do kontenerowej siłowni biogazu, która posiada własny zespół prądotwórczy.

Mimo że nowe obiekty wyglądają bardzo niepozornie, odrywają bardzo ważną rolę w dbałości o lokalne środowisko naturalne. Uzyskiwana w biogazowni energia cieplna będzie w pełni wykorzystywana – za pomocną specjalnych urządzeń będzie można ją transportować do budynku administracyjnego i sortowni na terenie ZUOK. Uzyskaną energię elektryczną zakład będzie zużywał na swoje potrzeby, natomiast nadwyżka będzie sprzedawana.

Zrealizowana inwestycja jest częścią projektu „Rekultywacja składowisk w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowaniem biogazu na cele produkcji elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK w Kobiernikach”. Cały projekt ma poprawić stan środowiska w województwie mazowieckim, do czego ma się przyczynić zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko. Plan zakłada także rekultywację zdegradowanych terenów składowiska w Kobiernikach.

Koszt całej inwestycji to ponad 9 mln zł. Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.