BBI Development i  Liebrecht & wooD zajmą się wspólnie projektem biurowo-handlowym na terenie dawnej fabryki wódek Koneser. Liebrecht & wooD  zainwestuje co najmniej 51 mln złotych.

Zarząd BBI Development NFI poinformował, że w dniu 31 października odpisał ze spółką Liebrecht & wooD dokument określający warunki wstępne, w którym strony określiły podstawowe intencje stron dotyczące możliwości przystąpienia przez Liebrecht & wooD do realizacji części handlowo – biurowej projektu Konser.

Projekt wstępnie zakłada powierzchnię wynajmu ok. 43 tys m. kw. Projekt developerski Konser, obecnie realizowany przez spółkę zależna Realty 3 Management z Projekt Developerski 6, polega na rewitalizacji budynków poprzemysłowych oraz wybudowaniu nowych budynków na terenie byłej Warszawskiej Wytwórni Wódek Konser oraz komercjalizacji tak powstałej powierzchni handlowej, biurowej oraz mieszkaniowej (łącznie planowana powierzchnia użytkowa podlegająca komercjalizacji w całym projekcie Koneser wyniesie ok. 74 tys. m kw). Wspólne przedsięwzięcie obejmuje zatem około 58 proc. łącznej powierzchni projektu Koneser.

Przedwstępna umowa inwestycyjna zakłada m.in. przeprowadzenie procesu badania due diligence projektu Koneser przez Liebrecht & wooD, od którego wyników uzależniona będzie decyzja stron o realizacji wspólnego projektu oraz wniesienie do nowej spółki części nieruchomości, na której realizowany jest obecnie projekt Koneser w części handlowo-biurowej. Reszta działek pozostanie w spółce PD6, na których realizowana będzie samodzielnie część mieszkalna (z powierzchniami handlowymi na parterach budynków), obejmująca ok. 42 proc. powierzchni użytkowej całości projektu Koneser.

Wstępnie zakłada się, że Liebrecht & wooD wniesie wkład w zakładanej wysokości około 51 mln złotych, która może ulec podwyższeniu. Reszta zostanie sfinansowana poprzez pozyskanie finansowania zewnętrznego (kredytu bankowego). W razie konieczności podwyższenia wkładu własnego do przedsięwzięcia (equity) niezbędne dofinansowanie projektu zapewnią obie strony.

Wstępnie strony zakładają udział Liebrecht & wooD w Nowej Spółce na 36,5 proc. Udział ten może ulec zmianie w zależności od wnoszonego kapitału.

Spółka Liebrecht & wooD zajmie się również komercjalizacją powierzchni powstałej w ramach projektu. Po komercjalizacji nastąpi sprzedaż projektu inwestorowi instytucjonalnemu. Liebrecht & wooD jest jedną z największych firm deweloperskich, z którą BBI realizuje juz pomyślnie projekt „Plac Unii”.

- W ocenie zarządu BBI podpisanie powyższych warunków wstępnych, będące wynikiem dotychczasowej ścisłej współpracy, stwarza możliwości sprawnego prowadzenia oraz stabilnego finansowania kluczowej handlowo-biurowej części projektu Konser - czytamy w oświadczeniu spółki.