Firma PR MSL Group opublikowała raport na temat przebiegu inwestycji związanych z wydobyciem gazu łupkowego w Europie. Opracowanie podsumowuje ewolucję otoczenia regulacyjnego i społecznej percepcji projektów łupkowych na poziomie Unii Europejskiej oraz jej siedmiu krajów członkowskich. Wynika z niego, że głównymi czynnikami spowalniającymi „łupkową rewolucję” są: brak jednolitej polityki wspólnotowej, brak politycznej zgody wewnątrz zainteresowanych państw oraz niedostateczna polityka informacyjna. 

W raporcie „Snail Shale – views and insights on the progress of Europe’s shale revolution”, opublikowanym przez MSLGROUP EMEA Energy Practice – komórkę świadcząca doradztwo komunikacyjne dla sektora energetycznego w ramach MSLGROUP, analizie poddano otoczenie inwestycyjne oraz nastroje społeczne związane z projektami łupkowymi we Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Dokument prezentuje pełen przekrój inwestycyjnych doświadczeń zaczynając od Francji, która od samego początku opiera się urokowi łupków, przez Polskę coraz bardziej skłonną do wykorzystania ich potencjału, aż po Wielką Brytanię, której gorliwość w kwestii przyspieszenia procesu regulacyjnego w zakresie wydobycia węglowodorów z formacji łupkowych wprawia w zdumienie. Z raportu wyłania się obraz branży hamowanej przez: brak jednolitej polityki wspólnotowej, brak odpowiednich regulacji prawnych i politycznej zgody na poziomie państw członkowskich oraz niedostateczną politykę informacyjną. Wydaje się jednak, że perspektywa korzyści związanych z rezerwami łupkowymi jest zbyt kusząca, aby zrezygnować z ich eksploatacji. W związku z tym należy spodziewać się intensyfikacji działań związanych z promocją tych inwestycji.

- O ile co do korzyści ekonomicznych płynących z wydobycia gazu łupkowego panuje raczej powszechna zgoda, o tyle kwestie środowiskowe i zdrowotne budzą zaniepokojenie zarówno części polityków jak i lokalnych społeczności. Decydująca o rozwoju inwestycji łupkowych w Polsce i innych krajach Europy będzie zdolność przekonania decydentów i przedstawicieli społeczności lokalnych, że kompromis uwzględniający aspekt ekonomiczny, środowiskowy i zdrowotny jest możliwy do osiągnięcia  – powiedział Sebastian Hejnowski, dyrektor operacyjny MSLGROUP Poland.