Mimo znacznego spowolnienia gospodarczego innowacyjne firmy cały czas zwiększają zatrudnienie.  

Firmy otwarte na innowacyjne rozwiązania i technologie w dobie kryzysu radzą sobie całkiem dobrze – w I kwartale tego roku zwiększyły zatrudnienie o 3,36 proc. Co prawda również one odczuwają skutki recesji (tempo wzrostu zatrudnienia słabnie od połowy 2012 roku), jednak w całym 2013 roku innowacyjne spółki planują 5-proc. wzrost.

Najwięcej miejsc pracy w I kwartale oferowały firmy produkcyjne, zwłaszcza te największe – w nich zatrudnienie wzrosło prawie o 6 proc. W efekcie pierwszy raz od bardzo dawna sektor produkcyjny wyprzedził usługi, bo w stosunku do branży usługowej zwiększył zatrudnienie aż dwukrotnie.

Więcej w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.