Na Podlasiu przybywa uzbrojonych terenów, przygotowanych do nowych inwestycji. Samorządy mogą korzystać z unijnych pieniędzy na ten cel, pierwsze dotacje już przyznano.

Do tej pory ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na tego typu inwestycje skorzystały trzy samorządy: Zambrów, Augustów i Łapy. Dzięki unijnym dotacjom można uporządkować i przygotować tereny inwestycyjne tak, by nadać im nowe funkcje gospodarcze. Dofinansowanie obejmuje m.in.: prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media czy budowę lub modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego. Preferowane są tereny zdewastowane ekonomicznie, po starych fabrykach, miejskie nieużytki, tereny zdegradowane. Dofinansowanie takich projektów sięga 95 procent kosztów kwalifikowanych. więcej na rp.pl >>>