28 lutego 2012 r. w Krakowie odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone projektowi budowy w tym mieście Centrum Obsługi Inwestora w formule PPP o wartości szacunkowej 227 mln zł.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną tematy: atrakcyjność inwestycyjna Krakowa; prezentacja projektu Centrum Obsługi Inwestora; montaż finansowy inwestycji; proponowany podział zadań i ryzyk; oczekiwania gminy wobec partnera prywatnego; prawne uwarunkowania postępowania PPP; kryteria oceny wniosków i wyboru ofert; prezentacja terenu inwestycji.