Spalarnie odpadów i odzysk energii, efektywność energetyczna, farmy wiatrowe, termomodernizacja, regulacje prawne - te tematy zostaną poruszone podczas konferencji, która dobędzie się 28 lutego 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie.

Jest to druga z cyklu organizowanych przez Instytut PPP konferencji o zasięgu ogólnopolskim, dedykowanych wybranym sektorom gospodarki w kontekście PPP.

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Elżbiety Bieńkowskiej, Ministra Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie Ministerstwo jest współorganizatorem tego wydarzenia.