4 lata i ponad 40 zawartych umów PPP to bilans działalność PPP. Wraz z końcem lutego 2013 roku minęły dokładnie cztery lata, odkąd weszły w życie dwie ustawy regulujące współpracę typu PPP pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym przy realizacji zadań publicznych.

Dotychczas formuła PPP przyczyniła się do zawarcia 44 umów pomiędzy różnymi sektorami i podmiotami publicznymi. Największe projekty to: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania w tym spalarnia odpadów warta 854 mln zł, rozwinięcie Sieci Szerokopasmowej w województwie warmińsko-mazurskim w ramach programu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej za 316 mln zł oraz budowa szpitala powiatowego w Żywcu za 170 mln zł. Warto też wspomnieć o inwestycji zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie za 100 mln zł.

Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego publikuje zestawienie umów zawartych przez minione 4 lata od obowiązywania ww. ustaw.