MG, PAIiIZ oraz Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa organizują Polsko-Białoruskie Forum Inwestycyjnym, które odbędzie się 1 grudnia w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki.

Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie atrakcyjność inwestycyjna Polski i Białorusi oraz nowe warunki współpracy gospodarczej w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Polsko-Białoruskie Forum Inwestycyjne skierowane jest w szczególności do przedsiębiorców reprezentujących sektor przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwa, energetyki, ICT, transportu i logistyki oraz przemysłu. W ramach wydarzenia odbędą się również spotkania B2B.