22 listopada PAIiIZ zorganizowała warsztaty „Teren inwestycyjny – towar który chcemy sprzedać” adresowane do regionalnych partnerów Agencji. 

Tematyka spotkania obejmowała doskonalenie ofert inwestycyjnych i obsługi inwestora w regionach. Warsztaty prowadzili specjaliści z Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz Departamentu Inwestorów Zagranicznych PAIiIZ, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie współpracy z partnerami regionalnymi.

Podczas szkolenia analizowano audyty terenów inwestycyjnych, wizyty inwestorskie oraz oferty inwestycyjne przygotowane i zrealizowane wspólnie przez PAIiIZ i partnerów regionalnych.

Program spotkania obejmował również dyskusję na temat procedur PAIiIZ stosowanych przy obsłudze inwestora, którą zakończyło sformułCOIowanie działań zmierzających do podniesienia jej jakości. Szkolenie było skierowane do Centrów Obsługi Inwestora/i Eksportera, Biur Obsługi Inwestora oraz Specjalnych Stref Ekonomicznych.