15 i 16 października w warszawskim Sheratonie odbędzie V Forum Rynku Spożywczego.

V Forum Rynku Spożywczego i Handlu będzie największą w Polsce konferencją dedykowaną sektorowi spożywczemu oraz handlowemu. To doroczne spotkanie przedstawicieli największych przedsiębiorstw producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności w Polsce a także sieci handlowych. Konferencja organizowana przy współudziale organizacji branżowych, przedstawicieli rządu oraz osób mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlu w Polsce. Piąta edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu potrwa po raz pierwszy dwa dni.

Zakres tematyczny sesji to m.in. specyfika inwestycji w sektorze rolno-spożywczym, potencjał inwestycyjny polskiego sektora rolno-spożywczego, branże spożywcze z największym potencjałem inwestycyjnym, potencjał surowcowy i pracowniczy jako istotne elementy decyzji inwestycyjnych, inwestycje greenfield a rozwój istniejącego potencjału produkcyjnego, inwestycje polskiego przemysłu spożywczego w rozwój i badania, kryzys szansą na zwiększenie liczby BIZ w sektorze rolno-spożywczym w Polsce, tworzenie dobrego klimatu dla inwestycji - ograniczanie barier oraz zachęty dla inwestorów., czyli co może zrobić samorząd, by ściągnąć inwestycje.

Udział w dyskusji zapowiedzieli m.in.: Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu, ministerstwo gospodarki; Joanna Bensz - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu, PM Group; Andrzej Gantner - Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców; Jakob Kicerman - Członek Zarządu, Global Fish; Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego; Urszula Solińska-Marek, prezes zarządu, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna; Piotr Wojaczek - Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

W hotelu Sheraton odbędą się prezentacje dot. możliwości inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych dla sektora rolno-spożywczego wraz z prezentacją oferty inwestycyjnej województwa opolskiego oraz wsparcia eksportowego firm spożywczych na rynkach zagranicznych w kontekście działalności Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji.

V Forum Rynku Spożywczego i Handlu będzie największą w Polsce konferencją dedykowaną sektorowi spożywczemu oraz handlowemu. To doroczne spotkanie przedstawicieli największych przedsiębiorstw producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności w Polsce a także sieci handlowych. Konferencja organizowana przy współudziale organizacji branżowych, przedstawicieli rządu oraz osób mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlu w Polsce.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum odbędzie się wieczorna Gala podczas której wręczone zostaną Nagrody Rynku Spożywczego oraz certyfikaty Dobry Produkt - Wybór Ekspertów.

Udział w Forum jest bezpłatny.