Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” oraz PricewaterhouseCoopers realizując cykl seminariów z zakresu regulacji strefowych, uwzględniając także zgłaszane przez inwestorów problemy, w szczególności dotyczące możliwości funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych po roku 2020, zaprasza na seminarium „Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – praktyczne aspekty korzystania z pomocy publicznej oraz perspektywy dalszego funkcjonowania stref”.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. takie tematy jak co nurtuje przedsiębiorców strefowych, organów podatkowych, reinwestowanie w strefie - działalność na podstawie kilku zezwoleń, optymalizacja wydatków kwalifikowanych w strefie i poza nią, proces produkcyjny na terenie strefy oraz poza jej granicami, czy perspektywy Specjalnych Stref Ekonomicznych po roku 2020.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej„INVEST-PARK” w dniu 13 grudnia. Udział w seminarium dla inwestorów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest bezpłatny.