Odpowiada Krzysztof Stański, starszy menedżer w zespole doradczym dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Jak wynika z VI edycji badania przeprowadzonego przez KPMG wśród ponad 90 instytucji finansowych w 21 krajach, w Europie nastąpił duży postęp w zakresie finansowania inwestycji nieruchomościowych i projektów deweloperskich przez banki. Po raz pierwszy nieruchomości komercyjne nieznacznie prześcignęły obiekty biurowe, jako preferowana przez banki klasa aktywów. Powyższe preferencje zostały również potwierdzone w pytaniu o oczekiwane marże kredytowe – nieruchomości biurowe oraz komercyjne mogą liczyć na niższą marżę niż hotele lub obiekty mieszkaniowe. Ponadto zgodnie z ostatnim badaniem banki zwiększyły zainteresowanie finansowaniem projektów deweloperskich. W przeszłości zdecydowanym faworytem były projekty już generujące przepływy pieniężne, choć oczekiwana marża dla projektów deweloperskich jest wyższa niż w przypadku gotowych nieruchomości w tej samej klasie aktywów. Banki w badaniu wskazały również najważniejsze kryteria udzielenia finansowania. W Polsce na pierwszym miejscu znalazły się solidny model biznesowy projektu oraz poziom wynajętej lub sprzedanej powierzchni przed udzieleniem finansowania.