Jak rysuje się przyszłość zarządzania nieruchomościami

  • 18 maja 2020

Izabela Miazgowska z biura Knight Frank Polska

Pandemia koronawirusa doprowadziła do sytuacji kryzysowej na wielu rynkach europejskich. W większości przypadków doszło do zamrożenia gospodarki i spowolnienia na rynku nieruchomości komercyjnych.

– Paradoks sytuacji polega na tym, że pomimo znacznych ograniczeń i obostrzeń, zarządcy nieruchomości wykonują swoje czynności ze zdwojoną siłą, reagując na zmiany, jakie w sposób dynamiczny dzieją się w otoczeniu. – wyjaśnia Izabela Miazgowska z biura Knight Frank Polska. – Największym wyzwaniem w obecnej sytuacji jest niepewność i konieczność podejmowania w tych warunkach szybkich decyzji. A to wymaga spójnej i wiarygodnej polityki informacyjnej wobec wszystkich interesariuszy. Obserwujemy także, jak duże znaczenie ma przygotowywanie i wdrażanie określonych procedur postępowania w celu uporządkowania działań i sprawdzenia, czy wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane. – dodaje Izabela Miazgowska. 

– Kolejnym wyzwaniem, które dostrzegamy na wszystkich rynkach jest to, że działy zarządzania nieruchomościami muszą podejmować liczne środki ostrożności związane z nowymi standardami higieny. – komentuje Nela Sotonova z biura Knight Frank w Pradze. – Jest to nowo ustanowione kryterium, które zarządcy nieruchomości będą musieli zaakceptować i spełnić nawet po zakończeniu kryzysu. – dodaje Stonova.

– Bezpieczeństwo pracowników, którzy już teraz stopniowo wracają do swoich biur i dostosowywanie budynków i powierzchni biurowych do nowych wymagań również staje się jednym z kluczowych tematów do dyskusji. – wyjaśnia Neil McLocklin z Knight Frank UK, który wraz z globalnym zespołem Knight Frank opracował wytyczne dotyczące powrotu do biur, bazując na doświadczeniach Azji, gdzie już od dwóch miesięcy trwa ten proces. – Widzimy, jak wiele aspektów należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii dla budynków, aby sprostać wymaganiom związanym z dystansem społecznym i reżimem sanitarnym. Nie chodzi tylko o utrzymanie odpowiedniego dystansu między ludźmi czy zapewnienie odpowiedniego standardu dezynfekcji przestrzeni, ale przede wszystkim o zmianę zachowania ludzi w trakcie ich powrotu do zupełnie innego miejsca pracy. – dodaje McLocklin.

Czy już teraz można przewidzieć chociaż część zmian, które czekają obszar zarządzania nieruchomościami? Jakie będą kluczowe wyzwania w przyszłości? 

– Uważam, że jest jeszcze za wcześnie, aby robić podsumowania. Kluczowe wyzwania, z jakimi obecnie zmagają się zarządcy nieruchomości – ale dotyczyć będą również przyszłości – to optymalne gospodarowanie budżetem operacyjnym, tak aby uzyskać oszczędności przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniego funkcjonowania nieruchomości. Ważne jest, aby zminimalizować zakres pracy określonych serwisów zewnętrznych, a także zmienić harmonogram pracy urządzeń i instalacji w budynkach dopasowując go do ograniczonej ilości najemców. Równolegle jesteśmy gotowi na powrót pracowników do budynków i wdrożenie odpowiednich procedur. – wyjaśnia Izabela Miazgowska.

– W każdym przypadku należy uwzględnić zarówno wymagania wynajmujących, jak i potrzeby najemców. Niezbędne jest także zapewnienie bezpieczeństwa najemcom tych budynków, ich gościom oraz pracownikom firm zewnętrznych. Każdego dnia może dojść do zakażenia, dlatego istotne jest przestrzeganie procedur ustalonych przez zarządców, a także podwyższony reżim sanitarny. Bardzo ważną rolę w tym zakresie pełni komunikacja ponieważ sytuacja może się zmieniać w dynamiczny sposób, a co za tym idzie może wymagać podjęcia natychmiastowych i adekwatnych działań. – dodaje Izabela Miazgowska.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów